Sandøy har avtale med NAV hjelpemiddelsentral.  Kommunen har tilsette som rettleiar ved søknad om meir avanserte hjelpemiddel, godkjenner å levere ut hjelpemiddel. Kommunen har eit  lokalt hjelpemiddellager til korttidsutlån.

Søknadssskjema: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Relatert+informasjon/finn-skjema

Kontakt oss