Det er kommunale kaier i:

 
Ona hamn
Sandøy hamn
Steinshamn hamn
Myklebust hamn
 
I alle desse hamnene, samt Finnøy hamn, er det eigne (private) småbåtanlegg med gjestebrygger.