Prioriterte grupper er i dag:

* eigen bustad ikkje er eigna lengre ut frå helsesvikt, her behov for behandlingstiltak, omsorg, hjelpemiddel m.v.

* kognitiv svikt

Sandøy kommune arbeider med prosjekt Sandøytunet- tenester der folk bur.  Når bygget vert ferdigstillt vil tilbodet om buformer bli endra. Etter at prosjektet er sluttført vil omsorgsprofilen i kommunen være endra, med ytterlegare fokus på heimetenester.