Jordbrukssjefen kan kontaktast på følgjande adresse:

Landbrukskontoret, 6270  Brattvåg

tlf.:  *70 20 75 00

         70 20 76 31  

E-postadresse:bruk adressene til Kårstein Haram eller John Ole Aarsæther

Arbeidsoppgåver:

  • deling og omdisponering av landbruksareal
  • konsesjon for erverv av fast eigedom

 

Andre tilsette på landbrukskontoret i Haram:

Kårstein Haram         tlf. 70 20 76 32 / 993 11 234

e-post: karstein.haram@haram.kommune.no

Arbeidsoppgåver:

  • tilskotsordningane/velferdsordningane for landbruk

John Ole Aarsæther    tlf 70 20 76 34 / 977 59 665

e-post: john-ole.aarsether@haram.kommune.no

Arbeidsoppgåver:

  • viltforvaltning