Fastlege:

Er allmennlegetenester til kommunen sine innbyggjarar.  Dette omfattar også akutte tilfeller i samarbeid med legevakt.  Fastlegen utfører også sjukebesøk når det er behov for dette.  Kommunen har ein fastlge og ein turnuslege knytt til legekontoret i Sandøy.

Dersom du er ny i kommunen eller ønsker å skifte fastlege kan du følgje lenkja: https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Legevakt:

Sandøy kommune har legevaktsamarbeid med Aukra og Misund kommune.  Legevakta er døgndekkande tilbode ved behov for akutt legehjelp ved sjukdom eller skade.  Alle som bur eller oppheld seg i kommunen kan nytte seg av legevakttilbodet.  Kommunen nyttar A/B Øyvon for skyss mellom øyar og kommunar.

Smittevern:

Kommuneoverlegen er smittevernoverlege i kommune.

Miljøretta helsevern:

http://www.kystlab.no/tjenester/miljorettet-helsevern