Oddvar Myklebust.jpg

Oddvar Myklebust er ordførar i Sandøy kommune. Han representerer Arbeiderpartiet.

Kontakt ordføraren:

Kontor: 70 16 57 05

Mobil: 906 58 452

E-post: oddvar.myklebust@sandoy.kommune.no

 

I følgje kommunelova har ordføraren som oppgåve å leie møta i formannskap og kommunestyret. Ordføraren har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har berre stemme - og forslagsrett viss han/ ho er valgt medlem. Ordføraren er rettsleg representant for kommunen, og underskriv på dens vegne om ikkje myndigheita er delegert andre.