I skulehelsetenesta møter du først og fremst helsesøster. Tenesta består elles av lege og fysioterapeut.

Helsesøster gjennomfører helseundersøkingar og gir helseopplysning etter fastlagt program, dette skjer individuelt og i grupper på skulen.

 

Helsesøster har fast trefftid på skulen:

 

Det vert i 2017 arbeidd med å få starta opp med helsestasjon for ungdom etter skuletid.

 

Kontakt oss