Helserespons for time og reseptbestilling, og

SMS- løsninga ved legekontoret er ute av drift.

Det fungerer verken å sende/ motta SMS, eller varsling for timar.

Telefonnummer: 70 16 57 70

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Med helsing

Kommuneoverlege Sven Walter